Fotografie en grafiek

In mijn werk vormt tactiliteit - 'hoe het voelt' - vaak het uitgangspunt. De huid van een object fascineert mij. Vaak is de natuur en de cyclus van opkomst, bloei en verval het thema. Aandacht voor de kwetsbaarheid van het leven, voor de dood en de schoonheid daarvan zijn onophoudelijke inspiratiebronnen. 

'Ik raak altijd dingen aan, ik moet voelen.'